O projekcie

Celem naszego projektu ,,PRZEDSIĘBIORCY STAWIAJĄ NA MEDIACJE” jest zachęcenie właścicieli firm oraz ich klientów do korzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz rozpowszechnienie idei mediacji w środowisku biznesowym.

W ramach projektu oferujemy:

  • Bezpłatne spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące sytuacji konfliktowych.
  • Prowadzenie postępowań mediacyjnych m.in. z zakresu mediacji gospodarczych.
  • Szkolenia, prelekcje oraz konferencje.

 

Firma po podpisaniu Deklaracji Przystąpienia do Projektu otrzymuje Certyfikat wydany przez Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, który potwierdza, iż  popiera idee mediacji oraz współpracuje z naszym Centrum. Zarazem zostaje uprawniona do wstawienia Certyfikatu oraz informacji o projekcie razem z logo Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi  na swojej stronie internetowej lub w inny sposób.

 

Koszt udziału w projekcie:

Udział w projekcie ,, PRZEDSIĘBIORCY STAWIAJĄ NA MEDIACJE” jest całkowicie bezpłatny

Zgłoszenia do projektu:

Jeżeli wyrażają Państwo chęć uczestnictwa w naszym Projekcie uprzejmie prosimy o:

  • Pobranie poniższej Deklaracji Przystąpienia do Projektu.
  • Zapoznanie się z treścią deklaracji.
  • Wydrukowanie oraz podpisanie dokumentu.
  • Zeskanowanie i przesłanie deklaracji na adres e-mail: biuro@cam-lodz.pl.

 

 

 

 

 

Deklaracja Przystąpienia do Projektu.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz korespondencji e-mailowej.

 

 

Zmień wielkość czcionki
Kontrast