Korzyści z mediacji.

Mediacja to metoda na najskuteczniejsze rozwiązanie Twojego sporu z pomocą mediatora – bezstronnego profesjonalisty.

Prowadzimy mediacje m.in. w sprawach: o zapłatę należności, skargi konsumenckie, niewywiązywanie się z umów, nieterminowe warunki spłaty, sprawy z tytułu wypadków, odszkodowania, nadużywanie prawa autorskiego, problemy z podziałem/przejęciem firm, negocjowanie warunków umów z partnerami i pracownikami.

Zobacz wideo i dowiedz się
dlaczego warto skorzystać
z mediacji.

Mediacje krok po kroku

Krok 1

Pobierz wniosek o mediację ze strony WCAM:

Krok 2

Zdecyduj o wyborze mediatora z naszej listy lub pozostaw decyzję nam.

Krok 3

Prześlij wypełniony wniosek lub zgodę na mediację jako strona wzywana na mediację.

Krok 4

WCAM zajmie się pozyskaniem zgody na mediację od wzywanej strony.

Krok 5

Po uzyskaniu zgody – kontakt przejmuje wybrany mediator, ustalając ze stronami dogodny termin spotkania oraz sposób płatności za mediację.

W czym możemy Państwu pomóc?

 

Zakres usług Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Mediacje gospodarcze

prowadzone pomiędzy podmiotami gospodarczymi, w zakresie rozwiązywania konfliktów dotyczących m.in. sporów o zapłatę.

Mediacje cywilne

mediacje prowadzone pomiędzy osobami fizycznymi, a podmiotami gospodarczymi lub innymi m.in. o podział majątku.

Mediacje społeczne

dotyczą konfliktów pomiędzy różnymi grupami społecznymi np. spory sąsiedzkie, konflikty pomiędzy mieszkańcami, a instytucją publiczną.

Mediacje rodzinne

pomiędzy rodzicami, w zakresie rozwodu, separacji, ustalania kontaktów z dziećmi.

Mediacje karne

dotyczą relacji pomiędzy ofiarą, a sprawcą, który działał na szkodę ofiary. Ideą jest naprawienie wyrządzonej szkody przez sprawcę.

Mediacje z prawa pracy

mediacje prowadzone pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w zakresie sporów o przywrócenia do pracy, odszkodowanie.

Nasi Partnerzy

Zmień wielkość czcionki
Kontrast