Marcin Białecki

tel: 507 012 347
adw.marcin.bialecki@gmail.com

Specjalizuje się w mediacjach:

 • gospodarczych,
 • transgranicznych gospodarczych,
 • rodzinnych,
 • transgranicznych rodzinnych,
 • w zakresie uprowadzeń rodzicielskich,
 • cywilnych

Katarzyna Fulko

tel: 503 135 919
katarzyna.fulko@adwokatura.pl

Specjalizuje się w mediacjach:

 • cywilnych,
 • gospodarczych,
 • nieruchomości,
 • odszkodowawczych,
 • błędów medycznych,
 • sprawach działowych,
 • spadkowych,
 • administracyjnych,
 • karno-gospodarczych,
 • z zakresu prawa pracy,
 • z zakresu nowych technologii,
 • własności intelektualnej,
 • z zakresu prawa budowlanego,
 • podatkowych

Monika Pujan

Specjalizuje się w mediacjach:

 •  rodzinnych m.in. o alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi, konflikty okołorozwodowe,
 •  cywilnych m.in. o zapłatę, dział spadku, zniesienie współwłasności, spory dotyczące nieruchomości, zadośćuczynienia, błędy w sztuce medycznej,
 • gospodarczych m.in. o zapłatę, dotyczące ochrony dóbr osobistych
 • z zakresu prawa pracy, sprawach karnych

Witold Wencel

tel: 500 072 831
witwen3@o2.pl

Specjalizuje się w mediacjach:

 • rodzinnych,
 • cywilnych,
 • gospodarczych,
 • z zakresu prawa pracy,
 •  sporach zbiorowych

Ko-mediatorzy WCAM

Zmień wielkość czcionki
Kontrast