Miasto – mediacja – biznes. Debata z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji. 

W Międzynarodowym Dniu Mediacji – 17 października br., na Stadionie Miejskim Widzewa Łódź.  odbyła się debata poświęcona kwestii rozwiązywania sporów powstałych w toku współpracy inwestorów z Urzędem Miasta Łodzi oraz możliwości korzystania z mediacji i zawierania ugód w ramach kontraktów zawieranych w oparciu o Prawo zamówień publicznych. 

Debatę poprowadzili szefowie największych łódzkich ośrodków mediacyjnych zrzeszonych jako Łódzkie Porozumienie Mediatorów. Ze strony Miasta udział wziął Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski wraz z szefami Wydziału Prawnego oraz Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej. Ze strony biznesu wzięli udział Dyrektorzy Działów Prawnych, Finansowych oraz Dyrektorzy Zarządzający między innymi firm takich, jak Budomal, Panattoni, Dell, Organika, Monnari, HSV, Archicom, Kancelaria CK Partners..

Gościem specjalnym spotkania był Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, sędzia Krzysztof Kurosz, który przedstawił doświadczenia Pionu Gospodarczego w sporach na linii biznes – administracja publiczna.

Ważne wnioski i chęć współpracy

Uczestnicy debaty zgodnie wskazali, że istnieje stała potrzeba edukacji przedsiębiorców w zakresie korzyści, jakie daje mediacja – takich jak oszczędność czasu czy znaczna redukcja kosztów w porównaniu do postępowania sądowego. Współpraca z mediatorem pozwala na wspólne wypracowanie ugody w przeciwieństwie do odgórnego wyroku sądowego.

Również przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi przyznali, że zasadnym jest przeprowadzenie szkoleń z mediacji wśród personelu operacyjnego, czyli urzędników zajmujących się obsługą inwestorów,  aby udrożnić komunikację na linii biznes – administracja. Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski zapewnił, że Miasto jest otwarte na dialog i polubowne metody rozwiązywania sporów gospodarczych, a sam zamierza realizować postulaty z debaty również jako poseł na Sejm.

– “Cieszy nas, że w tym szczególnym dniu – Międzynarodowym Dniu Mediacji – odbyliśmy tak owocną debatę. Aktywny udział w dyskusji wzięli przedstawiciele biznesu jak i przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi. Rozmawialiśmy o realnych wyzwaniach, przed którymi stają obie strony w sytuacjach spornych. Dla nas, mediatorów, jest ważne, że mogliśmy pokazać zarówno Miastu jak i biznesowi, że jesteśmy, aby im pomóc, by współpraca nie kończyła się na roszczeniach a następnie na sali sądowej. Mamy konkretne wnioski i plany, jak wprowadzić mediację do stałej praktyki urzędników i jak od samego początku wspierać biznes na każdym etapie rozmów z Miastem”   – podsumował debatę Andrzej Misiak, Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, współtwórca Łódzkiego Porozumienia Mediatorów.

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast