AKCJA – MEDIACJA! W ŁIPH

Szanowni Państwo, z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, który w tym roku przypada na dzień 17 października, działające przy ŁIPH Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przygotowało specjalną promocję skierowaną tylko do firm członkowskich: „Akcja –mediacja!”

Proponujemy Państwu możliwość przeprowadzenia mediacji gospodarczej na promocyjnych warunkach – pomiędzy Państwa firmą a drugą stroną lub kilkoma stronami sporu. Mediację można przeprowadzić z innym podmiotem gospodarczym lub osobą fizyczną, także tymi, które nie przynależą do Izby. 

Z jakimi sprawami możecie się Państwo do nas zwrócić? 

  • o zapłatę należności
  • nieterminowe spłaty
  • spór z pracownikiem
  • skarga konsumencka
  • niewywiązanie się z umowy lub jej nienależyte wykonanie
  • spór z podmiotem administracji publicznej 
  • spór o podział/przejęcie firmy

 

Dzięki tej akcji możecie Państwo uregulować zobowiązania finansowe lub rozwiązać ciągnący się miesiącami biznesowy spór, a przy tym – uniknąć czasochłonnego procesu sądowego oraz związanych z nim wysokich opłat. Dzięki mediacji wiele firm kontynuuje współpracę, pomimo wcześniejszego wystąpienia konfliktu!

Wnioski o mediację w ramach akcji można składać w okresie od 2 października do 20 grudnia 2019.


WARUNKI UDZIAŁU

W promocji „Akcja – mediacja!” mogą brać udział tylko firmy członkowskie ŁIPH – jako wnioskodawcy. Firmy lub osoby fizyczne nie należące do ŁIPH mogą zostać wezwane do mediacji.

Wniosek o mediację należy uzupełnić, podpisać i doręczyć do siedziby ŁIPH lub przesłać elektronicznie podpisany skan na adres: biuro@cam-lodz.pl  Uzyskaniem zgody na mediację od wzywanej strony zajmuje się biuro WCAM w Łodzi.

Regulamin akcji, wniosek o przeprowadzenie mediacji oraz pozostałe informacje dostępne są po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: +48 574 859 999 lub mailowym: biuro@cam-lodz.plZmień wielkość czcionki
Kontrast