Szkolenie dla mediatorów 28-29.09 – ZAPISY ZAMKNIĘTE

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w certyfikowanym, bezpłatnym szkoleniu z mediacji, realizowanym przy współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Dwudniowe szkolenie skierowane do mediatorów odbędzie się w dniach 28-29 września br. w siedzibie WCAM przy ul. Narutowicza 34 – po 8 godzin każdego dnia.

Poprowadzą je uznani specjaliści w swojej dziedzinie: dr Marta Skrodzka i dr Arkadiusz Bieliński.

Celem szkolenia jest podniesienie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego przygotowania oraz przeprowadzania mediacji. Podczas zajęć poruszone zostaną zagadnienia dotyczące przedmiotu mediacji, negocjacji,  sposobów rozwiązywania konfliktów, mediacji w biznesie, klauzul umownych, zatwierdzania ugód.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej trenerów i ich pracy w zawodzie mediatora.

Szkolenie to będzie ostatnim, realizowanym przez nas nieodpłatnie.

Szanowni Państwo informujemy, że zakończyliśmy zapisy na szkolenie. Dziękujemy za zainteresowanie.

Uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie udziału na adres:  biuro@cam-lodz.pl  (tytułem: Szkolenie dla mediatorów – zgłoszenie udziału).

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast