Szkolenia z mediacji gospodarczej

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych 2-dniowych „Szkoleniach z mediacji gospodarczej”.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pt. Łódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Szkolenia skierowane są do: a) sędziów, referendarzy i asystentów sędziów, b) prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratorów, c) mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych.

Szkolenia mają na celu podniesienie poziomu wiedzy uczestników w zakresie mediacji gospodarczej, prawa cywilnego, gospodarczego.

Planowane terminy i miejsca szkoleń:

17 – 18.10.2018 rok – siedziba Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim – szkolenie dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratorów

23 – 24.10.2018 rok – siedziba Sądu Okręgowego w Sieradzu – szkolenie dla sędziów, referendarzy i asystentów sędziów

25 – 26.10.2018 rok – siedziba Prokuratury Okręgowej w Sieradzu – szkolenie dla prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratorów

21- 22.11.2018 rok – siedziba Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego (ul. Narutowicza 34, Łódź) – szkolenie dla mediatorów i innych pracowników centrów działających w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych.

Szkolenie poprowadzą doświadczeni mediatorzy i prawnicy: dr Marta Skrodzka i dr Arkadiusz Bieliński – w dniach 17-18 października, 23 – 24 października oraz 21 – 22 listopad; a w dniach 25 – 26 października: mgr Agnieszka Siedlecka – Andrychowicz i mgr Michał Czapski

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

W celu zgłoszenia należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego ankiety zgłoszeniowej na szkolenie, oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres biuro@cam-lodz.pl , bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej, czy też wypełnić osobiście w siedzibie Wojewódzkiego CAM w Łodzi.

Adres: ul. Narutowicza 34, 90 -135 Łódź.

Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr. tel.: +42 208 93 23; e-mail: biuro@cam-lodz.pl

Wszystkie dokumenty znajdą Państwo poniżej:

– minimalny zakres programu szkolenia,

-ankieta zgłoszeniowa dla prokuratorów,

– ankieta zgłoszeniowa dla sędziów,

– ankieta zgłoszeniowa dla mediatorów,

– oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,

– regulamin rekrutacji.Zmień wielkość czcionki
Kontrast