#zostańwdomu i skorzystaj z mediacji online!

Zachęcamy do skorzystania z mediacji online prowadzonej z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi internetowych do wideokonferencji (Skype, Hangouts, WhatsApp, Messenger, Zoom) czy telefonicznych. Mediacja na odległość, bez konieczności osobistych spotkań ze stronami, różni się jedynie formą jej przeprowadzenia, przy jednoczesnym zachowaniu istoty mediacji. Neutralny mediator dba o jej profesjonalny przebieg z zachowaniem pełnej poufności.

Ważne! Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem 

 

Zawsze kiedy mamy do czynienia z konfliktem warto skorzystać z mediacji

– w sporach gospodarczych i administracyjnych

– w sprawach rodzinnych (alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi)

– w sprawach cywilnych (zapłata, podział spadku, zniesienie współwłasności, zadośćuczynienie)

Zapraszamy do kontaktu i wypełniania wniosku o mediację. 

Dyrektor  tel: +48 609 533 576
Sekretarz tel: +48 574 859 999

Mediacje są najskuteczniejsze w sprawach, w których związek między stronami sporu trwa lub będzie, z różnych względów, trwać w przyszłości, na przykład w sytuacjach: rozwodu lub separacji (kontakty z dzieckiem, alimenty, podział majątku itp.), konfliktów między właścicielem a najemcą lokalu, sporów sąsiedzkich, spraw spadkowych, odszkodowań, wynikających z umów zawartych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast