Zaproszenie na Seminarium ,,MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?”

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz Centrum Mediacji Lewiatan i Konfederacja Lewiatan, serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium.

Centrum Mediacji Lewiatan i Konfederacja Lewiatan jako jeden z czterech partnerów Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne” zaprasza osoby (zamieszkujące, prowadzące działalność/praktykę lub zatrudnione) z województw: mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz opolskiego* do udziału w bezpłatnym seminarium pt.  MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?

Seminarium odbędzie się 29 lipca 2021 r. w godz.  od 12.00 – 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Łodzi, Plac Wolności 5 (I piętro, lok. 2)

LINK DO REJESTRACJI NA SEMINARIUM: http://ikongr.es/c/pprhFjcI

* Bezpłatne seminaria dla uczestników z pozostałych województw organizowane są/będą w ramach Projektu przez pozostałych Partnerów tj.: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.
Organizatorzy nie przewidują wystawiania zaświadczeń o biernym uczestnictwie w Seminarium.

MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii? **

Uwagi do kwalifikacji rynkowych w ramach ZSK.

29 lipca 2021 r.

Program:
12.00 – 12.10
Otwarcie Seminarium

  • r.pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska – dyr. Centrum Mediacji Lewiatan
  • Monika Pujan – Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  w Łodzi

Moderator dyskusji:

  • Adw. Piotr Nowaczyk – Centrum Mediacji Lewiatan

12:10 – 12.45
„Zielone pokoje” w trakcie i po pandemii – refleksje, prognozy i plany na przyszłość.  

  • Prezes Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Krzysztof Kurosz

12.45 – 13.20
Mediacja w postępowaniu administracyjnym na przykładzie doświadczeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  • Maria Młotkowska – radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy

13.20 – 13.50
Przerwa kawowa

13.50 – 14.25
Wprowadzenie – kilka słów o Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  w Łodzi.
Kwalifikacje rynkowe z obszaru mediacji w ZSK. Specyfika kwalifikacji  „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”

  • Monika Pujan – dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  w Łodzi

14.25 – 15.00
Postępowanie mediacyjne w sprawach transgranicznych.

  • dr Marcin Białecki – mediator Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej  w Łodzi

15.00- 15.35
„Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” – kwalifikacje rynkowe dot. mediacji okiem eksperta Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

  • Katarzyna Tchórzewska  – ekspert Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości, Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

15.35-16.00

  • Dyskusja i zakończenie Seminarium.

__________
** Program może ulec zmianie.Zmień wielkość czcionki
Kontrast