Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji współorganizatorem III Łódzkiego Forum Mediacji

Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi zapraszają na trzecią edycję ogólnopolskiej konferencji
naukowo – biznesowej: III Łódzkie Forum Mediacji. Tegoroczny temat przewodni to Mediacje jako efektywne narzędzie zarządzania konfliktem.  

Forum odbędzie się w środę 24 kwietnia w godzinach 9:30 – 15:10 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 8/12, Sala Rady Wydziału 0.14).

Celem konferencji jest przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat mediacji jako narzędzia skutecznego rozwiązywania konfliktów, zarówno w sprawach administracyjnych, jak również tych, które codziennie stają na drodze każdego przedsiębiorcy.

W programie III Łódzkiego Forum Mediacji zaplanowano 3 bloki tematyczne:    

  1. Mediacja jako instrument kreowania kultury efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem;  
  2. Rola profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu mediacyjnym;  
  3. Mediacja w administracji.

Organizatorzy konferencji chcą przybliżyć przedsiębiorcom i ich profesjonalnym pełnomocnikom oraz działom prawnym, jak korzystnym i skutecznym rozwiązaniem jest mediacja, która nie tylko umożliwia optymalizację biznesu, ale również zarządzanie zasobami ludzkimi i kreowanie satysfakcjonujących relacji z pracownikami, inwestorami i podwykonawcami.

W Forum wezmą udział przedstawiciele ośrodków naukowo-dydaktycznych, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, palestry, mediatorów, adwokatów, radców prawnych oraz studentów a także osoby, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki alternatywnego rozwiązywania sporów.  

Wśród zaproszonych gości znajdą się przedstawiciele samorządu adwokackiego oraz władz miasta.

Program konferencji dostępny jest na stornie: PROGRAM 

Rejestracja: http://3lodzkieforummediacji.evenea.pl

Wstęp wolny.

Prelegenci III Łódzkiego Forum Mediacji

C:\Users\Anna Kalisz\Desktop\ZDJECIA.DO.DRUKU\ja\fb.jpgProf. Anna Kalisz – radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. W pracy naukowej, która obejmuje ponad 90 publikacji, wyraźnie zaznacza się kilka obszarów zainteresowań: wykładni prawa (zwłaszcza prawa Unii Europejskiej), praw człowieka oraz alternatywnego rozwiązywania sporów (zwłaszcza mediacji).
C:\Users\DARIUS~1\AppData\Local\Temp\photo.Kozuch.jpgMałgorzata Kożuch – adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, członek Naczelnej Rady Adwokackiej, praktykujący mediator Centrum Mediacyjnego NRA i Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, trener mediatorów i drużyn mediacyjnych, w bieżącym roku (2019) podczas XIV Międzynarodowego Konkursu w Sprawach Gospodarczych w Paryżu organizowanego przez International Chamber of Commerce w Paryżu drużyna UJ uzyskała nagrodę specjalną za najlepszą współpracę z mediatorem.
https://kancelaria.cyrol.pl/uploads/common/tomasz_cyrol.jpgDr Tomasz Cyrol – adwokat, pracownik Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Członek International Bar Association, Towarzystwa Akademickiego oraz Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda. Ekspert z zakresu negocjacji, mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, od 2010 roku mediator przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.
Prof. Ewa Gmurzyńska – radca prawny, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, wykłada mediacje i negocjacje w sporach prawnych. Prowadzi klinikę mediacji oraz Centrum Prawa Amerykańskiego od 1998 r. Współzałożycielka i członek zarządu fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW. Jest mediatorem w sporach gospodarczych i akademickich. Przez prawie dziewięć lat sprawowała kolejno funkcje członka Prezydium, wiceprzewodniczącej i przewodniczącej Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Autorka kilkunastu artykułów o mediacji, książki „Mediacje w systemie amerykańskim – studia porównawcze” (2007), współautorka i red. naczelny podręcznika „Teoria i praktyka mediacji”.
http://strony.wpia.uw.edu.pl/mediacje/files/2012/10/Rafal.Morek_.jpegDr Rafał Morek – adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawski, członek zarządu Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPIA UW, stały mediator i arbiter, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, były stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polski
Ireneusz Pawłowski fotoMec. Ireneusz Pawłowski – radca prawny, prezes Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Gdańsku. W ramach mediacyjnej praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie handlowym, w tym prawie spółek, sporach gospodarczych oraz sprawach samorządu terytorialnego. W trakcie przygotowań do otwarcia przewodu doktorskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
Prof. Joanna Wegner – adwokat, radca prawny, w 2006 r. egzamin sędziowski. Adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego, Zakład Postępowania Administracyjnego Porównawczego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2004-2009 pracowała w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi, była również ekspertem sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Zmian w Kodyfikacjach. Podczas prac nad nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017 r. (druk sejmowy 1183) była członkiem zespołu do spraw reformy postępowania administracyjnego przy Prezesie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jestem członkiem Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej.
Mgr Andrzej Szpor – prawnik i mediator, pracownik Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta w Aix-en-Provence we Francji. W latach 2001-2006 pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ukończył kurs negocjacji i mediacji w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; specjalizuje się w teorii organizacji i administracji publicznej oraz teorii prawa administracyjnego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat ugody administracyjnej i alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w ujęciu porównawczym.

 

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast