Symulacja Mediacji na finał Tygodnia Mediacji 2019

Szanowni Państwo!

W piątek (18.10) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej 430, 4 piętro w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, al. Kościuszki 107/109 odbędzie się symulacja mediacji. 

Do udziału w symulacji przygotowanej przez członków Łódzkiego Porozumienia Mediatorów pragniemy zaprosić również sędziów w przekonaniu, że aktywne uczestniczenie w takim eksperymencie daje najlepszą sposobność do zrozumienia odmiennych procesów, jakie zachodzą w trakcie mediacji, od tych które towarzyszą procedurze sądowej.

W LINKU stan faktyczny zawierający informacje dostępne dla wszystkich.

Po zakończeniu symulacji mediacji Andrzej Misiak, Prezes WCAM; Marzena Korzeniewska, Prezes Stowarzyszenia Mediatorów PACTUS i r.pr. Aleksandra Krysztofiak, Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, będą komentowali przebieg mediacji. Dodatkowo planowana jest dyskusja m.in. na proponowane poniżej tematy:

  • kierować, czy nie kierować do mediacji, czy jest jeden klucz do tak postawionego pytania?
  • zmiany kpc ich wpływ na postępowania mediacyjne zlecone i rozpoczęte przed wejściem zmiany przepisów KPC oraz wpływ tych zmian postępowania w przyszłości;
  • tryb kierowania sprawy do mediacji (na jakim etapie postępowania, czy na posiedzeniu niejawnym, czy po przeprowadzeniu rozprawy, czy razem z wyznaczonym terminem rozprawy);
  • posiedzenie przygotowawcze, czy może stać się dobrym instrumentem w przekonaniu stron o wartościach i korzyściach płynących z mediacji;
  • zagadnienia praktyczne: dostęp do portalu informacyjnego dla mediatorów – automatyczny dostęp po skierowaniu sprawy.

 

Plan spotkania:
13:00 | Rozpoczęcie spotkania
13:15 | Rozpoczęcie symulacji mediacji
14:30 | Debata

Serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie podsumowujące Tydzień Mediacji.Zmień wielkość czcionki
Kontrast