Promocja mediacji priorytetem Ministerstwa.

Cieszymy się, że idea “Zielonych Pokoi w Sądach”, czyli spotkań informacyjnych na temat mediacji z profesjonalnymi i aktywnie działającymi mediatorami, którą rozpoczęliśmy w Łodzi, z inicjatywy lokalnej stała się programem ogólnopolskim wspieranym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Z informacji przekazanych, przez MŚ wynika, że w 52 sądach okręgowych i rejonowych funkcjonują już “Zielone Pokoje” a w kolejnych 30 sądach planowane są otwarcia. Łódzkie Porozumienie Mediatorów, którego WCAM jest współtwórcą, również zabiega o utworzenie kolejnego punktu.


Warto podkreślić, że sprawnie działające pokoje to efekt wielu spotkań z Prezesami Sądów oraz sędziami. To szereg działań informacyjnych w tym symulacja mediacji w Tygodniu Mediacji dla sędziów Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia. To także szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku. Wszystkie te działania mają na celu pokazanie korzyści, jakie daje kierowanie spraw do mediacji oraz wypracowanie modelu współpracy pomiędzy  sędziami a mediatorami

Więcej informacji w komunikacje Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/promocja-mediacji-priorytetem-sadow-i-ministerstwa-sprawiedliwosci

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast