Od 1 kwietnia rozpoczęła się realizacja projektu zakładającego utworzenie Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Od 1 kwietnia rozpoczęła się realizacja projektu zakładającego utworzenie Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Siedziba nowej instytucji mieści się w Łodzi przy ul Narutowicza 34 w budynku Wojewódzkiego Centrum Przedsiębiorczości.  

Dzięki Wojewódzkiemu Centrum Mediacji i Arbitrażu (WCAM) w Łodzi przedsiębiorcy będą mogli znacząco skrócić czas, a także obniżyć koszty rozwiązywania sporów gospodarczych poprzez uniknięcie konieczności prowadzenia sporu w sądzie powszechnym.  Usługi Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi adresowane są do przedsiębiorców, to oznacza, że przynajmniej jedna ze stron postępowania mediacyjnego musi prowadzić działalność gospodarczą 

Celem działalności Centrum jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stworzenie dodatkowego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwi kontynuowanie współpracy pomiędzy skonfliktowanymi dotąd partnerami. Warto pamiętać, że według danych Banku Światowego, średni czas trwania procedury dochodzenia roszczeń kontraktowych przed sądem  

w naszym kraju zajmuje około 1000 dni. Wojewódzkie Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi jest odpowiedzią na ten problem.  

Najważniejsze korzyści z mediacji to:  

  • niski koszt postępowania,  
  • brak rozbudowanych formalności,  
  • poufny charakter mediacji, 
  • krótki czas załatwienia sprawy.  

Do współpracy z CAM zostaną zaproszone samorządowy zawodowe radców prawnych i adwokatów,  

a także sądy powszechne i prokuratury. CAM rozpocznie pełnowymiarową działalność od 1 lipca 2018 roku. 

Utworzenie Wojewódzkiego Centrum Mediacji i Arbitrażu w Łodzi jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach osi II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, w przypadku której instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Sprawiedliwości.  

Kontakt:  

biuro@cam-lodz.pl 

 

 

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast