Obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji

Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi działające pod auspicjami Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej byli współorganizatorami tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. W ramach tej inicjatywy w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi odbyły się spotkania mające na celu popularyzację wiedzy dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów. Wydarzenie podzielone zostało na dwa panele. 

W pierwszym pod nazwą „Praktyczne i teoretyczne zagadnienia dotycząca potencjału wykorzystania mediacji w kontekście spraw z udziałem osób nieletnich i młodocianych” uczestniczyli zaproszeni kuratorzy sądowi. Wymieniono doświadczenia oraz refleksje dotyczące specyfiki mediacji z udziałem osób nieletnich i młodocianych.

W drugim panelu, skierowanym do mediatorów z okręgu łódzkiego, pod nazwą “Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości” zaproszeni goście dyskutowali m.in. o wzajemnych oczekiwaniach mediatorów i sędziów wobec współpracy mediacyjnej.

Zaproszonych gości powitał Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Michał Błoński oraz Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Marek Kruszewski. Głos zabrali również:

  • Koordynator d.s. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej SSO Paweł Sydor
  • Koordynator d.s. mediacji  w sprawach cywilnych SSO Paweł Filipiak
  • Przewodniczący X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Łodzi SSR Paweł Antczak
  • Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan.

 

Tegoroczne obchody, z uwagi na obecną sytuację w kraju, odbyły się z zachowaniem podwyższonych standardów sanitarnych.

Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod pokojowego rozwiązywania konfliktów jest głównym celem Międzynarodowego Dnia Mediacji. Inicjatorem wydarzenia była organizacja Association for Conflict Resolution (Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów) ze Stanów Zjednoczonych. Święto po raz pierwszy obchodzono w 2005 roku, natomiast w Polsce rozpoczęto doroczne obchody w 2008 roku z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast