O mediacjach w biznesie. Za nami XII edycja łódzkiego Europejskiego Forum Gospodarczego

Choć mogłoby się wydawać, że rozmowa to jeden z najbardziej naturalnych i intuicyjnych sposobów rozwiązywania konfliktu, w przypadku sytuacji spornej wciąż na pierwszy plan wysuwa się wejście na drogę prawną i skierowanie sprawy do sądu. W Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji wiemy, że można inaczej – szybciej, bez zbędnego stresu, bez obciążania budżetu, a przede wszystkim w dobrej atmosferze – nastawionej na człowieka, a nie mechanizmy procesowe. Podczas tegorocznego Europejskiego Forum Gospodarczego mieliśmy ogromną przyjemność zostać gospodarzem panelu dyskusyjnego  Alternative Dispute Resolution – efektywne zarządzanie w biznesie, który pozwolił nam pokazać, jak ogromną rolę na polu zawodowym, ale i życiu codziennym odgrywa dobrze przeprowadzona mediacja.

Mediacja to poufna, dobrowolna metoda rozwiązywania sporu, opierająca się na równorzędnym dialogu stron. I ta równorzędność ma tutaj kluczowe znaczenie – stanowi bowiem zniesienie pozycji atakującego i broniącego, napastnika i ofiary. W zamian, oferuje szczerą rozmowę, prowadzącą do samodzielnego dojścia do porozumienia. – W mediacjach żadna ze stron nie przegrywa. Dzięki mediacji strony niejako same mogą decydować o rozstrzygnięciu konfliktu, nie są uzależnione od decyzji organu czy też wyroku sądu. Mediacje pozwalają utrzymać kontakty biznesowe, strony rozwiązują konflikt pokojowo, dzięki czemu mają szansę na kontynuowanie współpracy w przyszłości – podkreśla Andrzej Misiak, Prezes WCAM. 

Nasz panel Alternative Dispute Resolution – efektywne zarządzanie w biznesie pokazał, jak na mediacje patrzą specjaliści z dziedziny prawa, biznesu oraz administracji publicznej. Do rozmowy o wyzwaniach, korzyściach z polubownego rozwiązywania sporów a także o potrzebnych zmianach w prawie dołączyli:

Dr Krzysztof Kurosz, Prezes Sądu Rejonowego w Łodzi, który omówił dokładne statystyki związane z mediacją w sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, wskazując korzyści, jakie z jego perspektywy daje mediacja w porównaniu do postępowania sądowego.

Paweł Anyszewski, Prezes ŁARR, zwolennik mediacji w biznesie, który podczas swojego wystąpienia zapowiedział ścisłą współpracę z WCAM w promowaniu polubownego rozwiązywania sporów wśród przedsiębiorców.

Stanisław Żemojtel ekspert PwC Polska, zwracający uwagę na wyzwania, które stoją przed mediatorami w Polsce, odnosząc się do praktyk stosowanych na zachodzie.

Radca prawny Dariusz Ćwik, reprezentujący GDDKiA, oparł swoją wypowiedź na codziennych doświadczeniach, omawiając, jak wykorzystuje mediacje w realizowaniu działań związanych z sektorem zamówień publicznych.

Łącząc teorię i praktykę życia codziennego, przyjrzeliśmy się mediacjom z wielu różnych perspektyw, dochodząc do wspólnego wniosku: – Świadome korzystanie z narzędzia, jakim jest mediacja wewnątrz przedsiębiorstw, daje im realne korzyści związane z ich funkcjonowaniem i pozycją na rynku. Przede wszystkim mediacja skraca czas rozwiązywania sporów pojawiających się na wszystkich płaszczyznach, pozwala na znaczące oszczędności, a do tego pozytywnie wpływa na wizerunek biznesu. Pokazując, że firma załatwia sprawy polubownie i w sposób korzystny dla wszystkich partnerów, budujemy do siebie zaufanie. A to wartość absolutnie nie do przecenienia  – podkreśla Andrzej Misiak.

Dziękujemy za merytoryczną dyskusję i mamy nadzieję, że to kolejny krok na drodze promowania mediacji jako najlepszego sposobu na rozwiązywanie sporów! Zmień wielkość czcionki
Kontrast