29.07.2021- Seminarium „MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii”?

 

W czwartek 29 lipca 2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi przy  Łódzkiej Izbie Przemysłowo- Handlowej obyło się Seminarium „MEDIACJA w praktyce – także podczas pandemii?”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania informacyjne”, przez Centrum Mediacji Lewiatan oraz Konfederację Lewiatan.

Seminarium miało charakter jednodniowy, wzięli w nim udział mediatorzy oraz osoby zainteresowane tematem mediacji z województwa łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego oraz opolskiego. Goszczono znakomitych prelegentów.

Zgromadzonych gości przywitała Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan oraz Prezes Łódzkiej Izby Przemysłowo- Handlowej Kazimierz Karol Pruski. Następnie głos zabrała Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan r. pr. Małgorzata Miszkin-Wojciechowska, która wprowadziła moderatora dyskusji adw. Piotra Nowaczyka z Centrum Mediacji Lewiatan.

W pierwszej kolejności uczestnicy wysłuchali panelu ,,Zielone Pokoje” w trakcie i po pandemii: refleksje, prognozy oraz plany na przyszłość, przedstawionego przez Prezesa Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dr. Krzysztofa Kurosza.  Następnie głos zabrała Maria Młotkowska – radca prawny, Dyrektor Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, która przybliżyła temat mediacji w postępowaniu administracyjnym na przykładzie doświadczeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Po krótkiej przerwie Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi Monika Pujan przybliżyła specyfikę kwalifikacji  „Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”, której wniosek o wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu kwalifikacji opracowało Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi. Następnie dr Marcin Białecki – mediator, przedstawił temat postępowań mediacyjnych w sprawach transgranicznych.  Ostatnia prezentacja została poprowadzona przez Katarzynę Tchórzewską – eksperta Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości, Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezentacyje wygłoszono pod tytułem: „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” oraz „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych” – kwalifikacje rynkowe dot. mediacji okiem eksperta Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

Na sukces  Seminarium złożyli się  prelegenci oraz zaangażowani uczestnicy, którzy chętnie zabierali głos podczas dyskusji.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz szanownym Prelegentom. Było nam niezmiernie miło Państwa gościć.

Fot. dzięki uprzejmości Centrum Mediacji Lewiatan.

 

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast