2.11.2021-Podsumowujący październik jako Miesiąc Mediacji

Zarówno Tydzień Mediacji, jak i miesiąc październik jest dla Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji bardzo ważny. 21 października już po raz 10 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji ustanowiony przez Zgromadzenia Ogólne ONZ w 2011 roku.

Ideą tego dnia jest popularyzacja instytucji mediacji, procedur mediacyjnych, rozwiązywania konfliktów polubownie, tj. bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. Dlatego również październik był miesiącem obfitującym w wydarzenia oraz niezwykle ciekawym i intensywnym.

Początek Tygodnia Mediacji to spotkanie mediatorów z sędziami w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod hasłem „Czego nie widać w mediacji?”, następnie Zgierskie Forum Gospodarcze oraz panel, podczas którego Dyrektor WCAM Monika Pujan opowiedziała na temat mediacji. W tym tygodniu odbyła się także Rada Dialogu Społecznego.

Kolejne dni to kolejne wydarzenia-Europejskie Forum Gospodarcze podczas którego przedstawiony został panel „Mediacja jako narzędzie optymalizacji biznesu” razem z gośćmi z Ukrainy-prof. Nataliia Kizlo – Katedra Sportu i Turystyki, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki oraz prof. Iryna Turchyk – Zastępca dyrektora ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia; Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, Drohobycki Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. Franki i adwokatem Adamem Szkurłatem, Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.

Wydarzenia odbywały się także online, między innymi cykl „Rzeczowo o prawie”, a samo Europejskie Forum Gospodarcze już wkrótce będzie można obejrzeć na retransmisji: https://forum.lodzkie.pl/.

#EuropejskieForumGospodarcze #EFG2021 #województwołódzkie #mediacje #prelegent #region #rozwójgospodarczy #optymalizacjadlabiznesu #mediacja #biznes #EFG

 Zmień wielkość czcionki
Kontrast